? 4x4ͼô:《创世之热血战歌??-11日全民庆?消费赢稀有道?/title> <meta name="keywords" content="4x4ͼô," /> <meta name="description" content="4x4ͼô:" /> <link href="//resource.826wan.com/res/def/css/base.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="//resource.826wan.com/res/def/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="//resource.826wan.com/res/def/css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="//resource.826wan.com/res/def/css/footer.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <style> body { color:#333; background:#f4f4f4 url(//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/bgimages/csbg.jpg) center 40px no-repeat;} .down-box a {background-image:url(//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/589xskimg/csxsk.png);background-repeat:no-repeat} </style> <link rel="canonical" href="//www.lcxtiu.com.cn/cs/news/zxhd/21523.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="container-header"> <h1>4x4ͼô:创世</h1> <div class="header-nav"> <a href="//www.lcxtiu.com.cn/cs">官网首页<span class="egg">HOME</span></a> <a href="//www.lcxtiu.com.cn/cs/news/" target="_blank">新闻中心<span class="egg">NEWS</span></a> <a href="//www.lcxtiu.com.cn/cs/news/yxhd/" target="_blank">游戏zd<span class="egg">DATA</span></a> <a class="logo-link" href="//www.lcxtiu.com.cn/cs" style="background:url(//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/215logo/cslogo.png) no-repeat"></a> <a target="_blank" rel="external nofollow">充g?span>PAY</span></a> <a href="//www.lcxtiu.com.cn/cs/xsk.html" target="_blank">免费C包<span class="egg">XSK</span></a> <a target="_blank">微端下蝲<span class="egg">DOWNLOAD</span></a> </div> </div> <div class="container"> <div class="container-left"> <a href="/cs/serverlist.html" class="start-btn" target="_blank"></a> <div class="user-link"> <a class="pay-link" rel="external nofollow" target="_blank"></a> <a class="register-link" target="_blank" rel="external nofollow"></a> </div> <div class="user-box h165"> <!-- d?--> <div class="logbox" id="nologin"> <ul class="log_ul"> <li class="egg"> <i>账号:</i> <input placeholder="用户? name="tbAcc" onblur="checkUserName()" onclick="$.trim(this.value)" type="text" id="tbAcc" tabindex="1" /><span style="position:absolute;"></span> </li> <li class="egg"> <i>密码:</i> <input placeholder="密码" name="tbPwd" onblur="checkUserPwd()" onclick="$.trim(this.value)" type="password" id="tbPwd" tabindex="2" /><span style="position:absolute;"></span> </li> </ul> <div class="txbox"> <a rel="external nofollow" class="rem-link" target="_blank">忘记密码?</a> <a rel="external nofollow" class="register-link" target="_blank">注册账号</a> <span class="other-login" id="other-login"></span> </div> <a class="log_btn" style="cursor:pointer" id="btnLog">立即d</a> </div> <!-- 登陆?--> <div class="logbox" id="login"> <div class="toubox"> <div class="p-namebox"> <div class="p-name"> <a rel="external nofollow" class="tuichu" target="_self" id="logout">退?/a> <a rel="external nofollow" class="u-name userInfo_name" target="_blank" id="lbAcc1"><span id="lbAcc"></span></a> </div> <div class="p-vip" id="lastloginTime"></div> </div> <div class="threebtns"> <div class="t_title"><span class="egg">玩过的区?/span><div class="p-vip" id="ps"></div></div> </div> <div class="t_con" id="serverLog"></div> </div> </div> </div> <div class="server-box"> <div class="server-title"> <h2 class="egg">开服列?/h2><div class="fast_in"><input type="text" id="sno" value="1" style="width:28px;">?<input type="button" onclick="javascript:togame();" value="q入游戏"></div> </div> <div class="server-con" id="game_fwq_txt"></div> <a class="server-more" href="/cs/serverlist.html" target="_blank">查看所有服务器</a> </div> <div class="service-box"> <h2 class="egg">客服中心</h2> <div class="service-con"> </div> </div> </div> <div class="container-right"> <div class="content-title"> <h2 class="egg">新闻中心</h2> <span class="egg">当前位置Q? <a href='/cs/'>主页</a> > <a href='/cs/news/'>新闻l合</a> > </span> </div> <div class="main-content"> <h1 class="egg">《创世之热血战歌??-11日全民庆?消费赢稀有道?/h1> <p class="art_author"> <a href="//www.lcxtiu.com.cn/">˫ɫ17038</a> www.lcxtiu.com.cn 作?826?nbsp; 发布旉: 2020-01-07</p> <div class="con_input"> <p>zd旉Q???0:00-1?1?24:00<br /> zd范围Q开服天数?天的服务?br /> zd一Q连l登?br /> zd说明Q活动期_登陆游戏可领取不同天数的奖励Q连l?天登陆可再领取额外奖?br /> <img src="//cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-01-08/202001081724437VUX.png" style="height:390px; width:554px" /> <br /> zd二:ҎC包<br /> zd说明Q活动期_可购买特惠礼包,每个C包每日限购1ơ,每日hQ?nbsp;<br /> <img src="//cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-01-08/20200108172451V5K8.png" style="height:392px; width:554px" /> <br /> zd三:q运C包<br /> zd说明Q活动期_购买C包获得抽奖ơ数Q购买礼包次数和抽奖ơ数每日0炚w|?br /> <img src="//cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-01-08/202001081724570CFS.png" style="height:393px; width:554px" /> <br /> zd四:龙密藏<br /> zd说明Q活动期_参与龙之宝藏有几率获得龙密藏奖励<br /> <img src="//cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-01-08/20200108172503E9MS.png" style="height:391px; width:554px" /> <br /> zd五:充值回?br /> zd说明Q活动期_玩家每日充DC定数量后卛_领取相应?位奖励?br /> <img src="//cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-01-08/20200108172511PSF5.png" style="height:391px; width:554px" /> <br /> zd六:天珑宝阁<br /> zd说明Q活动期_每天完成天珑宝阁的Q务可以领取大量奖励!<br /> <img src="//cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-01-08/20200108172518HTR8.png" style="height:392px; width:554px" /> <br /> zd七:全民抢购<br /> zd说明Q活动期_E有材料限时折扣出售,旉有限Q不可错q!<br /> <img src="//cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-01-08/20200108172524I1RT.png" style="height:392px; width:554px" /> <br /> zd八:庆典时装<br /> zd说明Q活动期_l版时装限时出售Q炫h风外型、超高属性都在这里!<br /> <img src="//cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-01-08/20200108172531G5YR.png" style="height:391px; width:554px" /> <br /> zd九:全民探宝<br /> zd说明Q活动期_龙之宝藏产出圣装的概率限时翻倍,极品圣装、珍E宝物大放送!<br /> <img src="//cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-01-08/202001081725388NNW.png" style="height:392px; width:554px" /> <br /> zd十:n降<br /> zd说明Q活动期_n时装Q隆重登场,炫酷造型Q全新视?nbsp;<br /> <img src="//cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-01-08/202001081725514XTA.png" style="height:391px; width:554px" /> <br /> zd十一Q庆典BOSS<br /> zd说明Q活动期_每天17:30降hBOSSQ击杀必定掉落极品装备<br /> <img src="//cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-01-08/20200108172600KRJH.png" style="height:391px; width:554px" /> <br /> zd十二Q消Ҏ?br /> zd说明Q活动期_消费辑ֈ300000ȝ的玩家参与排行,排名前三的玩家可获得珍贵装备、稀有道L奖励Q奖励在zdl束后以邮g的方式进行发?br /> <img src="//cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-01-08/20200108172611JJ8P.png" style="height:390px; width:554px" /> <br />  </p> <div class="pnext"> <div class="egg">上一:</div><a href="//www.lcxtiu.com.cn/cs/news/xwgg/21549.html">《创世之热血战歌?55??3?1:00火爆开?/a><br/> <div class="egg">下一:</div><a href="//www.lcxtiu.com.cn/cs/news/xwgg/21491.html">《创世之热血战歌???8:00更新公告</a></div> </div><div style="clear:both;"></div> </div> </div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="game-footer " id="game-footer"> <div class="game-footer-inner"> <div class="game-footer-fun"> <dl class="game-footer-fun1"> <dt>热门游戏</dt> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/cs" target="_blank" title="创世热血战歌">创世热血战歌</a><img src="//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="创世热血战歌"></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/ms2" target="_blank" title="灭神2">灭神2</a><img src="//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="灭神2"></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/hycs" target="_blank" title="U月传说">U月传说</a><img src="//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="U月传说"></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/txhcbt" target="_blank" title="铁血皇城变">铁血皇城变</a><img src="//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="铁血皇城变"></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/srcb" target="_blank" title="散h传奇">散h传奇</a><img src="//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="散h传奇"></dd> </dl> <dl class="game-footer-fun2"> <dt>热门官网</dt> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/ms2" target="_blank" title="魔传说官网">魔传说官网</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/liezhan" target="_blank" title="烈斩官网">烈斩官网</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/ahdts" target="_blank" title="暗黑大天使官|?>暗黑大天使官|?/a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/thzs" target="_blank" title="U月战神官网">U月战神官网</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/lmzj" target="_blank" title="猎魔战纪官网">猎魔战纪官网</a></dd> </dl> <dl class="game-footer-fun3"> <dt>热门游戏开服表</dt> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/ms/serverlist.html" target="_blank" title="灭神开服表">灭神开服表</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/cs/serverlist.html" target="_blank" title="创世开服表">创世开服表</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/shenjie/serverlist.html" target="_blank" title="戒开服表">戒开服表</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/qz/serverlist.html" target="_blank" title="七战开服表">七战开服表</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/yhdl/serverlist.html" target="_blank" title="炎黄大陆开服表">炎黄大陆开服表</a></dd> </dl> <dl class="game-footer-fun4"> <dt>新手C包</dt> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/gs/xsk.html" target="_blank" title="攻铩加强版新手礼?>攻铩加强版新手礼?/a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/xycs/xsk.html" target="_blank" title="血饮传说新手礼?>血饮传说新手礼?/a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/qipo/xsk.html" target="_blank" title="七魄新手C包">七魄新手C包</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/mosha/xsk.html" target="_blank" title="刹新手C包">刹新手C包</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/yxzh/xsk.html" target="_blank" title="血战魂新手C包">血战魂新手C包</a></dd> </dl> <dl class="game-footer-fun6"> <dt>826wanq_</dt> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/" title="˫ɫ17038">˫ɫ17038</a></dd> <dd><a target="_blank" title="用户中心" rel="external nofollow">用户中心</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/" title="˫ɫ17038">˫ɫ17038</a></dd> </dl> </div> </div> <div class="copyright"> <p>健康游戏公告Q?抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤n 合理安排旉 享受健康生活</p> <p>文网游备字?017〕D-SLG 0006 号| 新广出审?017?743号| 软著dW?602450?/p> <p>Copyright © 826wan|页游戏专业q_ 版权所?script type='text/javascript' src='//www.lcxtiu.com.cn/js/copyright.js'></script></p> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>